Dlouhodobý úspěch lze řídit, udržovat a replikovat


Spirálový úspěch živých organismů a firem má společný mechanismus - zlatý trojúhelník. Nepřežijí ty největší a nejchytřejší firmy, ale ty, které se zvládnou adaptovat na změny prostředí. A tato adaptace na změny vnějších podmínek vyžaduje komplexní řízení firemní inteligence. Spirálový management je způsob, jak dlouhodobý úspěch řídit.

“Mým posláním je šíření praxe
Spirálového managementu.”


Jmenuji se Stanislav Häuser.
Manažerské zkušenosti ve výrobní firmě a poradenská praxe ve firmě HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o. mě přivedly k hledání mechanismů řiditelnosti a opakovatelnosti firemního úspěchu. Ucelený program celoživotní manažerské průpravy MBE MANAKA je vyústěním spolupráce s Andrejem Kopčajem, autorem Spirálového managementu.

„Věříme v řiditelnost a předvídatelnost dlouhodobého, spirálového úspěchu.”
„Věříme, že je třeba přemýšlet jinak.”


Firma je živý organismus,
který se evolučně vyvíjí

Pochopíte, jak řídit firemní evoluci a adaptaci na turbulenci prostředí

Realizujeme networking -
sítě firemních procesů

Naučíte se transformovat hierarchické řízení na ploché struktury autonomních procesů

Zaměřujeme se na
manažerskou praxi

Naučíme Vás praktické postupy, které změní Vaši úspěšnost

Podnikatelské myšlení vytváří
radikální inovace řízení firmy

Naučíme Vás diagnostikovat mezery nedostatečnosti a jejich překonávání

Naše produkty jsou jednoduché,
komplexní a uživatelsky přívětivé

Startujeme s postupy a metodami, které můžete celoživotně zdokonalovat

Nabízíme celoživotní
manažerskou průpravu MBE

Poskytneme Vám možnost celoživotní graduace Vaší profesionální připravenosti

MBE je standardem manažerského podnikatelství


Manager of Business Excellence (MBE) je alternativou akademického vzdělávání, zaměřenou na firemní praxi. Management je profese, která má své základy v disciplínách podnikatelství. Ty jsou shodné pro všechny úrovně manažerského řízení. Bouráme paradigma krátkodobé úspěšnosti zaměření na zisk. Zdravá firma touží po dlouhodobém úspěchu.

Firma nemůže být lepší, než její manažeři


MBE MANAKA je manažerská akademie Spirálového managementu. Naučíme Vás “vidět” příčiny (ne)úspěchu. Startujeme od přípravy manažerského dorostu. Na společné základy navazují praktické aplikace ve firmě. Nabízíme speciální programy pro střední a vyšší manažery. Cestou k dlouhodobé úspěšnosti Vaší firmy je graduace růstu manažerské profesionality.

Sdílíte hodnoty dlouhodobé úspěšnosti?

Ptáte se, co můžete udělat pro budoucnost
a úspěch vašich firem a manažerů?

Připojte se!