„Podnikatelské myšlení našich manažerů rozvíjíme neustálým vzděláváním a růstem jejich profesionality. Podporujeme kulturu sounáležitosti spolupracovníků s firmou a regionem.“



IVO ŽIŽKA
personální ředitel, Třinecké železárny
Chci se dozvědět víc o strategii dlouhodobé úspěšnosti, prosím kontaktujte mě: